fbpx

Bezpłatny serwis szkodowy CERTUM rozpoczyna się od przyjęcia zgłoszenia i trwa do wypłaty zgodnie z warunkami polisy.

Bardzo istotne są zebrane dokumenty które ułatwiają i przyspieszają likwidację szkody. Podczas szkody należy pamiętać o wykonaniu dokumentacji zdjęciowej oraz kopii listu przewozowego.

1. Zgłoszenie szkody

Przyjmujemy zgłoszenie szkody poprzez formularz kontaktowy dostępny przez całą dobę. Zgłaszamy szkodę do ubezpieczyciela, uzyskujemy kontakt do opiekuna szkody. Przekazujemy klientowi numer zgłoszonej szkody i dalsze wytyczne otrzymane od likwidatora oraz organizujemy oględziny szkody.

2. Dokumenty

Pomagamy kompletować  dokumenty do szkody i przesyłamy do ubezpieczyciela. Sprawdzamy ich poprawność i kompletność oraz doradzamy w jaki sposób najkorzystniej rozliczyć koszty naprawienia szkody.

3. Monitorowanie

Monitorujemy likwidację szkody i terminowe wywiązywania się ubezpieczyciela ze wszystkich obowiązków. W razie potrzeby  sporządzamy pisma i odwołania oraz interweniujemy w ramach struktur ubezpieczyciela oraz wykorzystując instytucje kontrolujące rynek ubezpieczeniowy.