fbpx

Prezes Zarządu Certum, broker ubezpieczeniowy. Negocjuje warunki ubezpieczeń dla kluczowych klientów z branży transportowej oraz uczestniczy w procesach odwoławczych dla szkód.

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie ubezpieczeń gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz na Akademii Finansów w zakresie diagnostyki ryzyk i likwidacji szkód w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych.

Laureat nagrody Rzecznika Ubezpieczonych za pracę podyplomową nt. „Wpływ ubezpieczenia Business Interruption na sytuację finansową podmiotów gospodarczych”. Związany z branżą ubezpieczeń od 2003 r. Od grudnia 2003 jako broker ubezpieczeniowy był odpowiedzialny za tworzenie i obsługę programów dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego.

W 2011 r. założył Biuro Brokerskie CERTUM, którego następcą jest CERTUM Sp. z o.o. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz sygnatariuszem Kodeksu Etyki Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.


Dane kontaktowe:
Tel. +48 784 348 682
E-mail: p.rodzynski@certumbroker.pl