fbpx

Zakres ochrony jest określony zgodnie z Kodeksem cywilnym, Prawem przewozowym oraz Konwencją o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) w przypadku przewoźników międzynarodowych.

Zakres ubezpieczenia

Zakres polis ubezpieczeniowych dopasowujemy indywidualnie dla każdego przewoźnika jednakże podstawowy zakres to ochrona przewożonego ładunku (np.: uszkodzenia towaru, kradzież) jak  również ochrona dostawcy w przypadku szkód z tytułu opóźnienia
w dostawie czy wypadku drogowego w którym potrzebne jest ratowanie przewożonego towaru, podniesienie lub wyciągnięcie pojazdu.

Zakres terytorialny polisy OC przewoźnika  jest zależny od tras na jakich wykonywany jest transport. Jeżeli dotyczy tylko Polski wystarczy zawrzeć ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym natomiast gdy trasa jest poza granicami RP potrzebne jest OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym.

Zdarza się, że pojazdy polskich przewoźników wożą towary do Unii Europejskiej gdzie mają kolejny załadunek i przewożą towar do innego kraju poza RP wówczas należy rozszerzyć ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym o przewóz kabotażowy.

Wyróżnia się dwa rodzaje ubezpieczeń kabotażowych

  • Przewozy kabotażowe na terenie Unii Europejskiej poza Niemcami.
  • Przewozy kabotażowe na terenie Niemiec.

Koszt ubezpieczenia

Wysokość składki za ubezpieczenie OCPD jest uzależniona od kilku parametrów:

  • sumy ubezpieczenia,
  • kierunku przewozu,
  • rodzaju przewożonego towaru,
  • ilość i rodzaju wykorzystywanych pojazdów,
  • wysokość przychodów firmy w ostatnim roku oraz planowanych na rok kolejny,
  • przebiegu dotychczasowych ubezpieczeń

Poniżej możesz zapoznać się z poszczególnymi krokami zawarcia polisy OCP dla Twojej firmy:

Zbieramy informację na podstawie wspólnie wypełnionej ankiety, w której znajdują się niezbędne informację o przychodach, trasie wykonywanego transportu oraz o rodzaju przewożonego ładunku.

Przygotowujemy slip brokerski uwzględniając wcześniejsze ustalenia i przesyłamy do wszystkich ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenia dla przewoźników drogowych. Analizujemy otrzymane oferty i negocjujemy warunki cenowe oraz zakresowe

Na podstawie zebranych ofert przygotowujemy analizę porównawczą wraz z rekomendacją brokerską, która wskazuje naszemu klientowi na najbardziej korzystne warunki ubezpieczenia zarówno zakresowo jaki i składkowo

Po otrzymanej akceptacji monitorujemy cały proces zawierania umów. Otrzymane dokumenty sprawdzamy i gotowe przekazujemy klientowi do podpisania

Przekazujemy wskazanym pracownikom Twojej firmy komplet informacji na temat zawartych umów, zgłaszania i likwidacji szkód

Kontaktujemy się z Tobą aby uzyskać informację czy ilość pojazdów wykorzystywanych w transporcie lub rodzaj przewożonego towaru nie uległ zmianie. Monitoring obejmuje także przypomnienie o terminach zapłaty składek

Skontaktuj się z nami, a dowiesz się czy posiadasz dobrą polisę OCP oraz czy nie przepłacasz za ubezpieczenie: