fbpx

Ubezpieczenie międzynarodowych kosztów leczenia (MKL)

Wyjazd pracownika firmy transportowej na trasę międzynarodową to nie tylko moment w którym pracodawca zapewnia mu towar do przewiezienie ale również powinien zabezpieczyć pracownika na wypadek zachorowania.  Pojawia się pytanie czy ubezpieczenie wynikające z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest wystarczające?

Otóż nie.

Karta pozwala na pokrycie niezbędnych świadczeń medycznych jednakże gdy w danym kraju pacjenci dopłacają do podstawowych usług wówczas karta tego nie pokrywa i pracownik sam musi ponieść koszty. Duże koszty własne pojawiają się gdy pracownika trzeba przetransportować do Polski bo koszty leczenia za granicą są dużo wyższe.

Najlepszym zabezpieczeniem powyższych sytuacji jest, poza EKUZ, zawarcie ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą. Dobrze dobrana suma i zakres ubezpieczenia pozwalają uniknąć wysokich kosztów leczenia  poza granicami RP.

Sposoby zawierania ubezpieczenia MKL

  • Ubezpieczenie na 12 m-cy.
  • Ubezpieczenia na określoną ilość dni.

Wymagane informacje

  • ilość osób do ubezpieczenia,
  • kierunek przewozu,
  • w przypadku ubezpieczenia na określoną ilość dni – liczba dni

Korzyści z posiadania ubezpieczenia na Międzynarodowe Koszty Leczenia dla kierowców

-> szeroka ochrona w przypadku nagłego zachorowania poza RP lub śmierci
-> zakres pokrywa: koszty leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego, leczenia stomatologicznego, następstwa chorób przewlekłych, transport do placówek medycznych
-> pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwań czy transportu zwłok do kraju
-> stanowi atut pracodawcy

Poniżej możesz zapoznać się z poszczególnymi krokami zawarcia polisy międzynarodowych kosztów leczenia dla Twojej firmy

Zbieramy informację o ilości osób oraz kierunkach wyjazdów.

Przygotowujemy slip brokerski uwzględniając wcześniejsze ustalenia i przesyłamy do wszystkich ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenia na MKL. Analizujemy otrzymane oferty i negocjujemy warunki cenowe oraz zakresowe

Na podstawie zebranych ofert przygotowujemy analizę porównawczą wraz z rekomendacją brokerską, która wskazuje naszemu klientowi na najbardziej korzystne warunki ubezpieczenia zarówno zakresowo jaki i składkowo

Po otrzymanej akceptacji monitorujemy cały proces zawierania umów. Otrzymane dokumenty sprawdzamy i gotowe przekazujemy klientowi do podpisania

Przekazujemy wskazanym pracownikom Twojej firmy komplet informacji na temat zawartej umowy, sposobu zgłaszania pracowników do ubezpieczenia lub ewidencji wyjazdów
w przypadku wybrania ubezpieczenia na określoną ilość dni

Kontaktujemy się z Tobą na koniec okresu ubezpieczenia aby ponownie przygotować ubezpieczenia na kolejne 12 m-cy lub w przypadku  ubezpieczenia na określoną liczbę dni występujemy w wnioskiem do ubezpieczyciela o rozliczenie polisy. W przypadku nie wykorzystania wszystkich dni następuje zwrot składki natomiast gdy przekroczono ilość dni będzie dopłata składki