fbpx

Broker ubezpieczeniowy, specjalista d/s ubezpieczeń flotowych i majątkowych. Zajmuje się negocjowaniem i wdrażaniem programów ubezpieczeniowych dla firm transportowych oraz likwidacją szkód.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z branżą ubezpieczeniową związany jest od roku 2016. W 2017 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.


Dane kontaktowe:
Tel. +48 577 374 025
E-mail: d.krysinski@certumbroker.pl